Nombor MBJ KKLW

2500001

Carta Organisasi MBJ Sesi 2018/2019

CHART POTRAIT MBJ 2018-2019

Sila klik pada gambar untuk paparan lebih jelas

Keahlian

Klik untuk lampiran Keahlian MBJ

Mesyuarat

Diadakan tiga (3) bulan sekali iaitu empat (4) kali setahun.Korum mesyuarat ialah empat (4) orang ahli Pihak Pegawai dan empat belas (14) orang ahli Pihak Pekerja.

Perlembagaan MBJ KKLW

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
(NO. MBJ: 2500001)

Klik untuk lampiran Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan