Bil Piagam Pelanggan KPLB
1 Menyiapkan Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) dan Projek Ameniti Sosial (PAMS) tidak melebihi 12 bulan daripada tarikh milik tapak.
2 Menyiapkan Projek Bantuan Rumah (PBR) bina baru dalam tempoh 4 bulan dan baikpulih dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh milik tapak.
3 Memutuskan permohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) tidak melebihi 18 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima daripada pihak bank.
4 Melaksanakan Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Desa kepada JKKK dan JKKKP dalam tempoh 21 hari bekerja selepas menerima permohonan dari Kerajaan Negeri dan Agensi KPLB.
5 Mengeluarkan keputusan permohonan kemasukan kanak-kanak ke Tabika dan Taska dalam tempoh 14 hari bekerja.
6 Menyalurkan bantuan kewangan kepada pelajar Orang Asli dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan Skim Bantuan Galakan Pendidikan (SBGP) diluluskan.
7 Membuat akuan terima aduan dalam tempoh 3 hari bekerja.

Klik di [sini] untuk Pencapaian Piagam Pelanggan KPLB